W Polsce aktualnie przebywa około miliona osób uchodźczych z Ukrainy, a wśród nich osoby z niepełnosprawnościami. Aby ułatwić im dostęp do różnego rodzaju inicjatyw i usług, postanowiłyśmy stworzyć listę organizacji, które zajmują się wsparciem osób z niepełnosprawnościami lub mają w swojej ofercie programy dedykowane OzN. Celem naszej inicjatywy jest rozpowszechnienie aktualnych informacji o dostępnym wsparciu dla osób z niepełnosprawnościami mieszkających w Polsce.

Poniższa lista została stworzona z myślą o osobach uchodźczych z niepełnosprawnościami oraz ich bliskich. Z programów wsparcia mogą korzystać także Polki i Polacy z niepełnosprawnościami. Zachęcamy również osoby pracujące w organizacjach pozarządowych i innych jednostkach pożytku publicznego do rozpowszechniania opublikowanych tu informacji. Chcemy, aby lista pomogła jak największej liczbie osób.

Na stronie znajdziecie organizacje działające w różnych obszarach, w większości nieodpłatnie. Przy każdej organizacji znajduje się krótki opis działalności oraz hasztagi, opisujące rodzaj działania, język w którym można uzyskać wsparcie oraz do kogo kierowane jest dane działanie.

Informacje opublikowane na stronie są wynikiem ankiety online przeprowadzonej przez Fundację Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego, rozesłanej do organizacji pozarządowych oraz własnych analiz i weryfikacji danych. Chciałybyśmy i chcielibyśmy serdecznie podziękować wszystkim organizacjom, które zgłosiły się do nas same oraz wypełniły ankietę. Specjalne podziękowania kierujemy do Polskiego Forum Migracyjnego, które podzieliło się z nami własną listą organizacji oraz Mapuj Pomoc, którego działalność wsparła nas w weryfikacji danych.

Lista Organizacji

Filtruj

Województwo: małopolskie, mazowieckie, wielkopolskie

integracja, pomoc prawna, pomoc psychologiczna, telefon zaufania, Ukraina, wsparcie opiekunów

Stowarzyszenie Mudita wspiera rodziny oraz opiekunki/nów osób z niepełnosprawnościami przez międzysektorową pomoc i budowanie świadomości społecznej. Prowadzimy dwa punkty pomocowe oraz asystenturę w Warszawie i Krakowie, wydarzenia terapeutyczne, wytchnieniowe i integracyjne, newsletter oraz infolinię pomocową.
Język wsparcia
polski, rosyjski, ukraiński
Adresaci usług
dzieci, dorośli, młodzież
Usługi online
Województwo: mazowieckie

edukacja, integracja, nauka języka, osoby uchodźcze, pomoc rzeczowa, tłumaczenia, Ukraina

Organizacja działająca na rzecz osób uchodźczych od 2016 roku. Oferuje wsparcie indywidualne (informacja, asysta tłumaczeniowa, wsparcie w urzędzie itd.), ograniczoną pomoc rzeczową , lekcje języka polskiego jako obcego, korepetycje z przedmiotów szkolnych i nieregularne wydarzenia integracyjne.
Język wsparcia
angielski, białoruski, polski, rosyjski, ukraiński
Adresaci usług
dzieci, dorośli, młodzież
Województwo: małopolskie

integracja, logopedia, osoby uchodźcze, pomoc prawna, pomoc psychologiczna, wsparcie opiekunów

Wspieramy imigranckie rodziny z dziecmi z niepełnosprawnością. Organizujemy spotkania psychoterapeutyczne, kursy języka polskiego i angielskiego, warsztaty wytchnieniowe dla rodziców, fizjoterapię, terapię logopedyczną dla dzieci. Zapewniamy wsparcie informacyjne w kwestiach związanych z legalizacją, integracją w Polsce rodzin osób z niepełnosprawnością, uzyskiwaniem polskich orzeczeń o niepełnosprawności oraz orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego itp.
Język wsparcia
angielski, polski, rosyjski, ukraiński
Adresaci usług
dzieci, dorośli, młodzież
Województwo: śląskie

edukacja, niewidomi, osoby uchodźcze, pomoc psychologiczna, rehabilitacja, sprzęt medyczny, Ukraina, warsztaty, zajęcia dla dzieci

Główne działania: zakup sprzętu do rehabilitacji, rewalidacji, edukacji, finansowanie turnusów rehabilitacyjnych, zielonych kolonii, operacji, organizacja warsztatów wyjazdowych, stacjonarnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, wycieczki, pomoc psychologiczna, wyrównywanie szans, zajecia pozalekcyjne, pozaszkolne. Pomoc uchodźcom i uchodźczyniom od 2022.
Język wsparcia
angielski, polski, ukraiński
Adresaci usług
dzieci, młodzież
Województwo: mazowieckie

edukacja, integracja, osoby uchodźcze, osoby w kryzysie, pedagogika, przeciwdziałanie przemocy, Ukraina

Organizacja streetworkerska od 25 lat kierująca działania do dzieci i młodzieży, od marca 2022 także podejmująca działania na rzecz dzieci oraz młodych dorosłych - uchodźców wojennych w obszarze integracyjnym.
Język wsparcia
polski, rosyjski, ukraiński
Adresaci usług
dzieci, dorośli, młodzież
Województwo: lubelskie

pedagogika, pomoc pokrzywdzonym przemocą, pomoc prawna, pomoc psychologiczna, poradnia psychologiczna, przeciwdziałanie przemocy, szkolenia, telefon zaufania, warsztaty, wsparcie opiekunów, zajęcia dla dzieci

Fundacja Sempre a Frente od 2010r. pomaga w dorastaniu dzieciom i młodzieży. Promuje i wspiera zdrowie psychiczne młodych ludzi. Wspiera rozwój kompetencji psychospołecznych dzieci, młodzieży i młodych dorosłych. Prowadzi m.in. Centrum Pomocy Dzieciom w Lublinie, które zapewnia bezpłatne, interdyscyplinarne wsparcie (m.in. psychologiczne, psychiatryczne, prawne) dzieciom z doświadczeniem krzywdzenia i ich niekrzywdzącym opiekunom.
Język wsparcia
angielski, polski, ukraiński
Adresaci usług
dzieci, dorośli, młodzież
Usługi online
Tak - telefon wsparcia dla młodzieży https://sempre.org.pl/wsparcie-psychologiczne
Województwo: wielkopolskie

fizjoterapia, logopedia, osoby w kryzysie, pedagogika, pomoc psychologiczna, poradnia psychologiczna, rehabilitacja, wsparcie opiekunów, zajęcia dla dzieci

Fundacja Początek Świata prowadzi Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy oraz terapię dla dzieci i młodzieży.
Język wsparcia
polski, ukraiński
Adresaci usług
dzieci, młodzież
Województwo: mazowieckie

logopedia, pedagogika, pomoc psychologiczna, poradnia psychologiczna, przeciwdziałanie przemocy, socjoterapia, telefon zaufania, uzależnienia

Fundacja oferuje opiekę nad dziećmi i młodzieżą z deficytami rozwojowymi, zagrożonymi wykluczeniem społecznym. W Fundacji pracują specjaliści i specjalistki dziedzin tj. profilaktyka i terapia uzależnień, socjoterapia, przeciwdziałanie przemocy, logopedzi i logopedni, pedagodzy i pedagożki.
Język wsparcia
polski, ukraiński
Adresaci usług
dzieci, dorośli, młodzież
Usługi online
Województwo: dolnośląskie, lubuskie, wielkopolskie

osoby w kryzysie, pomoc pokrzywdzonym przemocą, pomoc prawna, pomoc psychologiczna, poradnia psychologiczna, wsparcie opiekunów

Prowadzimy Centrum Pomocy Dzieciom. Jest to placówka, w której kompleksowo pomagamy dzieciom pokrzywdzonym przestępstwem, a także ich niekrzywdzącym opiekunom. Pracujemy też z dziećmi w kryzysie samobójczym i z dziećmi w kryzysie żałoby.
Język wsparcia
polski, ukraiński
Adresaci usług
dzieci, młodzież
Województwo: lubuskie

edukacja, integracja, osoby uchodźcze, osoby w kryzysie, seniorzy, Ukraina, wsparcie na rynku pracy

Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji Pomost jest organizacją, która działa na rzecz wsparcia społeczności lokalnej. Działania Stowrzyszenia skupiają się na promocji edukacji, integracji społecznej, aktywizacji zawodowej, a także rozwijaniu kreatywności i umiejętności różnych grup społecznych: młodzieży, osób w kryzysie, seniorów, obywateli i obywatelek Ukrainy, osób z niepełnosprawnościami.
Język wsparcia
angielski, polski, ukraiński
Adresaci usług
dzieci, dorośli, młodzież
Województwo: warmińsko-mazurskie

pomoc pokrzywdzonym przemocą, pomoc psychologiczna, poradnia psychologiczna, przeciwdziałanie przemocy, socjoterapia, warsztaty, wsparcie opiekunów

Stowarzyszenie działa od 1995 roku. Od początku zajmuje się wspieraniem dzieci zagrożonych lub dotkniętych przemocą oraz ich rodzin.
Język wsparcia
polski, ukraiński
Adresaci usług
dzieci, dorośli, młodzież
Województwo: mazowieckie

integracja, osoby w kryzysie, pomoc psychologiczna, poradnia psychologiczna, seniorzy, telefon zaufania, Ukraina, uzależnienia, warsztaty

Fundacja świadczy wsparcie psychologiczne oraz specjalistyczne dedykowane głównie do grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. Realizujemy kompleksowe działania skierowane do dzieci, młodzieży, rodzin oraz seniorów doświadczających kryzysów psychicznych, wojennych itp. Fundacja zatrudnia kadrę, która wyróżnia się holistycznym podejściem w pracy z podopiecznymi fundacji.
Język wsparcia
polski, rosyjski, ukraiński
Adresaci usług
dzieci, dorośli, młodzież
Województwo: cała Polska

osoby uchodźcze, pomoc humanitarna, pomoc pokrzywdzonym przemocą, pomoc prawna, pomoc psychologiczna, przeciwdziałanie przemocy, Ukraina

Prowadzimy 3 ośrodki wsparcia dla uchodźców i uchodźczyń - wsparcie prawne, lekcje języka polskiego, wsparcie psychologiczne, wsparcie edukacyjne. 2 ośrodki znajdują się w Warszawie i 1 w Opolu. Posiadamy kilka mobilnych zespołów, które podróżują do różnych ośrodków dla osób uchodźczych.
Język wsparcia
rosyjski, ukraiński
Adresaci usług
dzieci, dorośli, młodzież
Usługi online
Tak - platforma VOD, oferująca dostęp online do filmów https://vod.humandoc.pl/
Województwo: mazowieckie

edukacja, sport, szkolenia, warsztaty, zajęcia dla dzieci

Sprawdzamy dostępność różnych obiektów, przestrzeni publicznej oraz pomagamy w projektowaniu nowych obiektów uwzględniając dostępność dla wszystkich, w szczególności osób z niepełnosprawnościami. Prowadzimy warsztaty i szkolenia. Bierzemy udział w konsultacjach dot. projektowania uniwersalnego, wspierania osób z niepełnosprawnościami i ich praw.
Język wsparcia
polski
Adresaci usług
dzieci, dorośli, młodzież
Usługi online
Tak - serwis "Dostępna ginekologia" (szczegóły ponizej)
Województwo: cała Polska

edukacja seksualna, pomoc medyczna

Wyszukiwarka gabinetów przystosowanych dla osób z niepełnosprawnościami korzystających z usług ginekologicznych. Informacje w wyszukiwarce zostały oparte o dane pozyskane od placówek medycznych. Wybierz kategorie, które są dla Ciebie szczególnie ważne, określ miasto i znajdź odpowiedni gabinet.
Język wsparcia
polski
Adresaci usług
dorośli, młodzież
Województwo: mazowieckie

edukacja, osoby uchodźcze, osoby w kryzysie, pomoc prawna, pomoc psychologiczna, telefon zaufania, Ukraina, warsztaty, wsparcie na rynku pracy, zajęcia dla dzieci

PFM działa na rzecz integracji cudzoziemców i Polaków mieszkających za granicą, a także inicjuje i wspiera działania, które prowadzą do dialogu między ludźmi różnych kultur. Fundacja specjalizuje się w działaniach informacyjnych, udzielaniu bezpośredniego wsparcia cudzoziemcom (psychologicznego, na rynku pracy, w legalizacji pobytu), szkoleniach (dla nauczycieli, psychologów, urzędników) oraz w działaniach na pograniczu edukacji formalnej i nieformalnej (warsztaty, gry miejskie). PFM w szczególny sposób wspiera migrantki - poprzez organizację szkół rodzenia oraz grup wsparcia dla mam-migrantek.
Język wsparcia
angielski, białoruski, dari, francuski, paszto, polski, rosyjski, ukraiński
Adresaci usług
dzieci, dorośli, młodzież
Usługi online
Tak - telefon zaufania dla osób z doświadczeniem migracji. HELPLINE PFM działa od poniedziałku do piątku w godzinach 12.00 – 18.00. Rozmawiamy w językach: ukraiński (pon - pt), rosyjski (pon-czw), polski (wt, czw, pt), angielski i hiszpański (piątek). Nasz numer: +48 22 255 22 02
Województwo: małopolskie

edukacja seksualna, lgbtqia+, pomoc psychologiczna, warsztaty

"Fundacja Dziewczyny w Spektrum to organizacja wspierająca dziewczyny i osoby Igbt+ w spektrum autyzmu, tworząca dla nich bezpieczną przestrzeń. Oferujemy dziewczynom i osobom lgbt+ w spektrum autyzmu działania mające na celu wzmocnienie ich poczucia sprawczości i podmiotowości, rozwijanie swoich pasji, oferujemy mentoring, konsultacje psychologiczne, grupy samopomocowe. Osłabiamy stereotypy na temat kobiet i osób lgbt+ w spektrum autyzmu, promując ich twórczość i sukcesy zawodowe. Budujemy także wrażliwość na różnice płci wśród osób pracujących z osobami w spektrum autyzmu oraz wśród ich rodziców i bliskich."
Język wsparcia
polski
Adresaci usług
dzieci, dorośli, młodzież
Usługi online
Tak - 1) konsultacje psychologiczno-seksuologiczne dla nastoletnich osób LGBT+ w spektrum autyzmu https://dziewczynywspektrum.pl/konsultacje-seksuologiczne/, 2) materiały online (oferta odpłatna) https://dziewczynywspektrum.pl/oferta/
Kontakt:
Województwo: cała Polska, mazowieckie

diagnostyka, pomoc medyczna, rehabilitacja, sprzęt medyczny, szkolenia, wsparcie opiekunów

Fundacja jednoczy polskich chorych na SMA (rdzeniowy zanik mięśni) i ich najbliższych, reprezentuje ich głos i dąży do tego, żeby mieli lepszy dostęp do leczenia, sprzętu i niezbędnej opieki medycznej.
Język wsparcia
polski, ukraiński
Adresaci usług
dzieci, dorośli
Usługi online
Województwo: cała Polska

edukacja, głusi, nauka języka, tłumaczenia, wsparcie na rynku pracy

Polski Związek Głuchych jest organizacją pozarządową zrzeszającą osoby głuche i niedosłyszące oraz inne osoby związane ze środowiskiem osób głuchych. Celem działania jest pomoc głuchym i niedosłyszącym we wszelkich sprawach życiowych, m.in. wsparcie na rynku pracy, edukacja (nauka PJM, szkolenia), inicjatywy dla młodzieży i inne.
Język wsparcia
Międzynarodowy Język Migowy (Gestuno), Polski Język Migowy
Adresaci usług
dorośli, młodzież
Usługi online
Tak - 1) tłumacz online języka migowego https://cemn.pzg.org.pl/kursy-jezyka-migowego-i-szkolenia/tlumacz-on-line/ 2) magazyn online "Świat ciszy" https://swiatciszy.pl/
Województwo: cała Polska

integracja, szkolenia, wsparcie na rynku pracy

Celem Fundacji Aktywizacja jest wspieranie osób z niepełnosprawnościami w przygotowaniu i wejściu na rynek pracy, oferując m.in wsparcie w poszukiwaniu pracy. Pomagamy także pracodawcom w tworzeniu inkluzywnego środowiska pracy oraz prowadzeniu rekrutacji dla osób z niepełnosprawnościami.
Język wsparcia
polski, rosyjski, ukraiński
Adresaci usług
dorośli
Usługi online
Tak - baza dostępnych ofert pracy dla osób z niepełnosprawnościami: https://aktywizacja.org.pl/strefa-kandydata/baza-ofert-pracy/
Województwo: pomorskie

pomoc psychologiczna, rehabilitacja

Misją Fundacji jest pomoc psychologiczna, rehabilitacyjna, prawna osobom poparzonym i ich bliskim.
Język wsparcia
angielski, polski
Adresaci usług
dzieci, dorośli, młodzież
Województwo: cała Polska

edukacja, niewidomi, pomoc medyczna, pomoc prawna, poradnia psychologiczna, rehabilitacja, warsztaty, wsparcie na rynku pracy

Największa w Polsce organizacja zrzeszająca osoby niewidome i słabowidzące. Działalność Związku obejmuje edukację, rehabilitację, oferowanie usług prawnych i reprezentowanie społeczności niewidomych i niedowidzących wobec władz oraz innych instytucji i organizacji.
Język wsparcia
polski
Adresaci usług
dzieci, dorośli, młodzież
Usługi online
Województwo: mazowieckie

diagnostyka, logopedia, pomoc psychologiczna, rehabilitacja, szkolenia, wsparcie opiekunów, zajęcia dla dzieci

Misją Fundacji SYNAPSIS jest niesienie profesjonalnej pomocy dzieciom i dorosłym osobom z autyzmem i ich rodzinom oraz wypracowywanie systemowych rozwiązań, które poprawią jakość ich życia. Fundacja oferuje usługi tj. diagnoza, konsultacje, terapia i badania testowe.
Język wsparcia
polski, ukraiński
Adresaci usług
dzieci, dorośli, młodzież
Województwo: cała Polska

rehabilitacja, sprzęt medyczny, wsparcie na rynku pracy

Misją Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jest tworzenie warunków ułatwiających Osobom z Niepełnosprawnościami pełne uczestnictwo w życiu zawodowym i społecznym. PFRON dla Ukrainy https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/pomoc-obywatelom-ukrainy-z-niepelnosprawnoscia/
Język wsparcia
polski
Adresaci usług
dzieci, dorośli, młodzież
Usługi online
Tak - baza wiedzy (zatrudnienie, instytucje pomocowe, szkolenia internetowe i inne) https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/
Województwo:

fizjoterapia, głusi, integracja, niewidomi, pomoc psychologiczna, rehabilitacja, sprzęt medyczny, szkolenia, warsztaty, wsparcie na rynku pracy

Wyszukiwarka organizacji pozarządowcych, oferujących wsparcie ze środków PFRON
Język wsparcia
polski
Adresaci usług
dzieci, dorośli, młodzież
Województwo: mazowieckie

edukacja, integracja, osoby w kryzysie, rehabilitacja, seniorzy, socjoterapia, wsparcie na rynku pracy, zajęcia dla dzieci

Stowarzyszenie Otwarte Drzwi to organizacja pożytku publicznego, która od ponad 26 lat wspiera osoby zagrożone wykluczeniem społecznym: z niepełnosprawnością, w kryzysie bezdomności, dzieci i młodzież z rodzin dysfunkcyjnych, seniorów. Prowadzimy 14 placówek stacjonarnych, w tym 8 dla osób z niepełnosprawnościami, 1 świetlicę opiekuńczą „Mały Książę” dla dzieci i młodzieży z terenu dzielnicy Pragi – Północ w Warszawie.
Język wsparcia
polski
Adresaci usług
dzieci, dorośli, młodzież
Województwo: mazowieckie

osoby w kryzysie, seniorzy

Pomagamy osobom dorosłym w trudnej sytuacji zdrowotnej i życiowej, wspieramy ich opiekunów oraz aktywizujemy seniorów.
Język wsparcia
polski
Adresaci usług
dorośli
Usługi online
Województwo:

fizjoterapia, pomoc medyczna, pomoc psychologiczna, pomoc rzeczowa, poradnia psychologiczna, rehabilitacja, sprzęt medyczny

Link prowadzi do mapy firm, udzialających wsparcia osobom chorym i z niepełnosprawnościami. Sprawdź gdzie w pobliżu Twojego miejsca zamieszkania możesz znaleźć firmę z listy i skorzystać z rabatów.
Język wsparcia
polski
Adresaci usług
dzieci, dorośli, młodzież
Województwo: mazowieckie

edukacja seksualna, pomoc prawna, pomoc psychologiczna, pomoc rzeczowa, rehabilitacja, sport, Ukraina, warsztaty, wsparcie na rynku pracy, wsparcie opiekunów, zajęcia dla dzieci

Wspieramy osoby z niepełnosprawnościami i przewlekle chore, by mogły być aktywne w każdej sferze życia. Wsparcie obejmuje aktywną rehabilitację dzieci i dorosłych, zajęcia dla dzieci i dorosłych, aktywizację sportową, edukację seksualną, portal zbiórkowy, subkonto, poradnictwo i aktywizację zawodową.
Język wsparcia
polski
Adresaci usług
dzieci, dorośli, młodzież
Województwo: wielkopolskie

diagnostyka, lgbtqia+, osoby w kryzysie, pomoc medyczna, szkolenia, Ukraina, warsztaty

"Fundacja Akceptacja jest jedyną na terenie Wielkopolski organizacją powołaną i prowadzoną przez osoby transpłciowe. Obecnie nasze działania skupiają się na przedmedycznej pierwszej pomocy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Prowadzimy kursy, warsztaty, instruktaże. Mamy własnych ratowników, sprzęt ratowniczy, prowadzimy badania profilaktyczne. Współpracujemy z lekarzami i specjalistami ochrony zdrowia."
Język wsparcia
polski, ukraiński
Adresaci usług
dorośli, młodzież
Kontakt:
Województwo: mazowieckie

głusi, tłumaczenia

Migam to firma pozytywnego wpływu (Social Impact) na społeczność osób Głuchych. Naszymi klientami są firmy i instytucje, a naszą grupą docelową osoby Głuche. Od początku naszej działalności przetłumaczyliśmy około 300 tysięcy rozmów (przez nasz system do wideo połączeń) i ponad 5000 filmów i dokumentów. Migam współtworzą osoby Głuche, eksperci ds. języka migowego, CODA (słyszące dzieci niesłyszących rodziców, ang. Children of Deaf Adults).
Język wsparcia
polski, Polski Język Migowy, Ukraiński Język Migowy
Adresaci usług
dorośli
Usługi online
Tak - całokształt działalnosci
Województwo: małopolskie

pomoc rzeczowa, seniorzy, sprzęt medyczny, wsparcie opiekunów

Fundacja Życie Pełne Możliwości została stworzona z myślą o osobach z niepełnosprawnościami, ich rodzinach oraz ludziach starszych, często dotkniętych samotnością. Celem Naszych działań jest m.in. doradztwo w zakresie doboru odpowiedniego sprzętu rehabilitacyjnego, wózków inwalidzkich czy środków pomocniczych. Wszystkie osoby, które zwrócą się z prośbą o pomoc, staramy się również wspierać logistycznie w transporcie osób, sprzętu i materiałów.
Język wsparcia
polski, ukraiński
Adresaci usług
dzieci, dorośli, młodzież
Województwo: mazowieckie

osoby w kryzysie, pomoc psychologiczna, przeciwdziałanie przemocy

Stowarzyszenie Mentalnie Równi to organizacja pozarządowa działająca na rzecz osób potrzebujących wsparcia ukojenia i równowagi psychicznej. Celem stowarzyszenia jest przeciwdziałanie wszelkim formom i przejawom wykluczenia społecznego lub marginalizacji społecznej osób bądź grup społecznych.
Język wsparcia
polski
Adresaci usług
dorośli, młodzież
Województwo: kujawsko-pomorskie

pomoc medyczna, rehabilitacja, sprzęt medyczny, wsparcie na rynku pracy, wsparcie opiekunów

Opiekujemy się dziećmi do 18 roku życia, wymagającymi leczenia i rehabilitacji. Przede wszystkim finansujemy badania, zabiegi, operacje, rehabilitację, leki, przejazdy i pobyt naszych małych podopiecznych w placówkach leczniczych na całym świecie.
Język wsparcia
polski, ukraiński
Adresaci usług
dzieci, młodzież
Województwo: mazowieckie

edukacja, osoby uchodźcze, pomoc humanitarna, Ukraina, wsparcie na rynku pracy, wsparcie opiekunów

Republika Pro Bono jest organizacją, która działa na rzecz osób potrzebujących. Zajmujemy się pomocą humanitarną, aktywizacją zawodową, realizacją projektów wspierających proces adaptacji osób uchodźczych w Polsce, wsparciem edukacyjnym i organizacyjnym. Nasze działania kierujemy do osób ze środowisk i społeczności mniejszościowych, uchodźczych, osób z niepełnosprawnościami, samotnych rodziców, osób ze środowisk defaworyzowanych.
Język wsparcia
angielski, polski, rosyjski, ukraiński
Adresaci usług
dzieci, dorośli, młodzież
Województwo: małopolskie

edukacja, integracja, nauka języka, Ukraina, warsztaty, zajęcia dla dzieci

Działanie na rzecz mieszkańców i mieszkanek krakowskiej dzielnicy Stare Dębniki, sąsiadów i uchodźców z Ukrainy. Działania integracyjne.
Język wsparcia
angielski, polski, ukraiński
Adresaci usług
dzieci, dorośli, młodzież
Województwo: podlaskie

głusi, integracja, nauka języka, tłumaczenia, warsztaty

Stowarzyszenie Pomocy Niesłyszącym „MIG-iem” jest organizacją działającą na rzecz środowiska osób niesłyszących i niedosłyszących. Stowarzyszenie oferuje bezpłatną pomoc tłumacza języka migowego we wszystkich obszarach życia, różnego rodzaju zajęcia grupowe, warsztaty, imprezy okolicznościowe integrujące środowisko ludzi niesłyszących i słyszących oraz kursy języka migowego na wszystkich poziomach.
Język wsparcia
polski
Adresaci usług
dorośli
Województwo: śląskie

integracja, sport, warsztaty, zajęcia dla dzieci

Klub aktywności dla dzieci i młodzieży z autyzmem.
Język wsparcia
polski
Adresaci usług
dorośli, młodzież
Województwo: wielkopolskie

rehabilitacja, seniorzy, sport

Stowarzyszenie działa na rzecz wyrównywania szans osób z niepełnosprawnością ruchową, w tym osób po amputacjach.
Język wsparcia
polski
Adresaci usług
dorośli
Województwo: wielkopolskie

pomoc prawna, sport, warsztaty, wsparcie na rynku pracy, zajęcia dla dzieci

Fundacja organizuje zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych, zajmuje się doradztwem społecznym, zawodowym i prawnym, a także aktywizacją osób z niepełnosprawnościami poprzez sport.
Język wsparcia
polski
Adresaci usług
dzieci, dorośli, młodzież
Usługi online
Województwo: cała Polska

rehabilitacja, sport, warsztaty, wsparcie na rynku pracy

Fundacja prowadzi program aktywizacji społecznej i zawodowej osób z trwałymi uszkodzeniami rdzenia kręgowego poruszających się na wózkach inwalidzkich, aby pomóc im przywrócić samodzielność.
Język wsparcia
polski
Adresaci usług
dzieci, dorośli, młodzież
Województwo: lubuskie

pomoc psychologiczna, rehabilitacja, seniorzy, warsztaty, zajęcia dla dzieci

Pomoc osobom chorym, zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz osobom z niepełnsprawnościami w leczeniu, rehabilitacji i powrocie do zdrowia.
Język wsparcia
polski
Adresaci usług
dzieci, dorośli, młodzież
Województwo: lubelskie

rehabilitacja, wsparcie opiekunów, zajęcia dla dzieci

Specjalizujemy się we wsparciu osób z mózgowym porażeniem dziecięcym, osób z trudnościami w komunikowaniu się, w tym z afazją, osób ze sprzężonymi dysfunkcjami.
Język wsparcia
polski, ukraiński
Adresaci usług
dzieci, dorośli
Województwo: mazowieckie

edukacja, głusi, nauka języka, szkolenia, tłumaczenia, warsztaty

Akademia Młodych Głuchych działa na rzecz wszechstronnego rozwoju dzieci, młodzieży, dorosłych głuchych i słabosłyszących. Niwelowanie barier wynikających z wady słuchu, integracja społeczna i aktywizacja w zakresie działalności kulturalnej, artystycznej, edukacyjnej, zawodowej, informacyjnej, sportowej i rekreacyjnej.
Język wsparcia
polski, Polski Język Migowy
Adresaci usług
dzieci, dorośli, młodzież
Województwo: wielkopolskie

diagnostyka, fizjoterapia, pomoc medyczna, rehabilitacja, seniorzy, szkolenia

Fundacja została powołana w celu prowadzenia wszechstronnej działalności w zakresie ochrony zdrowia i pomocy medycznej dzieciom oraz dorosłym zagrożonym wykluczeniem społecznym, w tym wspierania i prowadzenia inicjatyw o charakterze zdrowotnym, edukacyjnym, społecznym i charytatywnym.
Język wsparcia
polski
Adresaci usług
dorośli
Województwo: kujawsko-pomorskie

edukacja, integracja, osoby uchodźcze, osoby w kryzysie, Ukraina

Zajmujemy się przeciwdziałaniem wykluczaniu ludzi marginalizowanych, mniejszości, uchodźców, osób z niepełnosprawnościami, zagrożonych ubóstwem. Współtworzymy działania edukacyjne, badawczo-naukowe i społeczne, zawsze otwarte, synkretyczne i interdyscyplinarne.
Język wsparcia
angielski, polski, ukraiński
Adresaci usług
dorośli
Usługi online
Tak - publikacje audio, wideo i tekstowe, np. https://ariari.org/materialy-wideo/
Kontakt:
Województwo: łódzkie

diagnostyka, edukacja, pomoc medyczna, pomoc psychologiczna, szkolenia, warsztaty

Fundacja działa na rzecz osób w spektrum autyzmu poprzez zwiększanie dostępu do diagnostyki, edukację, budowanie akceptacji i inne formy wsparcia.
Język wsparcia
angielski, polski
Adresaci usług
dzieci, dorośli, młodzież
Województwo: mazowieckie

integracja

"PFON jest organizacją non-profit o statusie organizacji pożytku publicznego (OPP), zrzeszającą stowarzyszenia i związki stowarzyszeń osób z niepełnosprawnościami w Polsce. Od 2004 roku PFON należy do Europejskiego Forum Osób z Niepełnosprawnościami (European Disability Forum – EDF). Misją Forum jest jednoczenie sił społecznych i instytucjonalnych dla tworzenia warunków wyrównywania szans, równoprawnego uczestnictwa w życiu społecznym oraz walki z wszelkimi przejawami dyskryminacji osób z niepełnosprawnościami, aby mogły żyć godnie i w pełni korzystać z praw człowieka."
Język wsparcia
polski
Adresaci usług
dorośli
Województwo: małopolskie

seniorzy, sprzęt medyczny, wsparcie opiekunów

Wsparcie dla osób z niepełosprawnościami, ich rodzin i seniorów. Pomagamy w zakupie i wypełnieniu dokumentów wymaganych do uzyskania dofinansowania na potrzebny sprzęt medyczny/rehabilitacyjny.
Język wsparcia
polski, ukraiński
Adresaci usług
dorośli
Województwo: podkarpackie

pomoc pokrzywdzonym przemocą, pomoc psychologiczna, pomoc rzeczowa, przeciwdziałanie przemocy, szkolenia, warsztaty, wsparcie opiekunów

Misją Fundacji jest działanie na rzecz szczęśliwego dzieciństwa. Fundacja wspiera dzieci, rodziny, rodziców i opiekunów, przede wszystkim rodziców zastępczych.
Język wsparcia
polski, ukraiński
Adresaci usług
dzieci, dorośli
Województwo: podkarpackie

edukacja, integracja, osoby uchodźcze, warsztaty, zajęcia dla dzieci

Stowarzyszenie prowadzi Centrum Rozwoju Psychofizycznego TUTU w Rzeszowie oraz szereg aktywności kulturalnych i rozwojowych, skierowanych do dzieci, dorosłych i młodzieży.
Język wsparcia
angielski, polski, ukraiński
Adresaci usług
dzieci, dorośli, młodzież
Województwo:

edukacja, głusi, integracja, niewidomi, szkolenia, warsztaty, wsparcie na rynku pracy, wsparcie opiekunów

Portale informacyjne, zbierające informacje przydatne dla osób z niepełnosrawnościami z różnych dziedzin życia, m.in. Akcje społeczne, poradnictwo, prawo, sektor medyczny.
Język wsparcia
angielski, polski
Adresaci usług
dorośli
Województwo: podkarpackie

pomoc pokrzywdzonym przemocą, pomoc psychologiczna, poradnia psychologiczna, przeciwdziałanie przemocy

Misją Fundacji jest profilaktyka i promocja zdrowia psychicznego. Fundacja prowadzi projekt „sPROFILowana pomoc psychologiczna!” skierowany do Ukrainek i Ukraińców z niepełnosprawnościami, w ramach którego udziela wsparcia OzN i ich opiekunom/opiekunkom.
Język wsparcia
polski, rosyjski, ukraiński
Adresaci usług
dorośli
Województwo: lubelskie, łódzkie, mazowieckie, pomorskie

osoby uchodźcze, osoby w kryzysie, pomoc humanitarna, seniorzy, Ukraina

Wsparcie osób z niepełnosprawnością intelektualną poprzez aktywizację zawodową i społeczną. Fundacja prowadzi również 5 Domów Uchodźcy, w których nieodpłatnie zamiekszują kobiety z dziećmi, osoby z niepełnosprawnościami oraz seniorki i seniorzy.
Język wsparcia
polski
Adresaci usług
dzieci, dorośli, młodzież
Województwo: pomorskie

edukacja, integracja, logopedia, pedagogika, pomoc psychologiczna, wsparcie opiekunów, zajęcia dla dzieci

Misją Fundacji Wspierania Rozwoju JA TEŻ są wszelkie działania na rzecz rozwoju, edukacji i integracji społecznej dzieci, młodzieży i osób dorosłych z zaburzeniami rozwoju i funkcjonowania, a w szczególności osób z zespołem Downa.
Język wsparcia
angielski, polski, ukraiński
Adresaci usług
dzieci, dorośli, młodzież
Województwo: małopolskie

edukacja, pomoc psychologiczna, rehabilitacja, szkolenia, warsztaty, wsparcie na rynku pracy, wsparcie opiekunów, zajęcia dla dzieci

Fundacja od 20 lat działa na rzecz osób z Zespołem Downa oraz ich rodzin o obszarach tj. edukacja, integracja, rehabilitacja, aktywizacja zawodowa i społeczna.
Język wsparcia
polski
Adresaci usług
dzieci, dorośli, młodzież
Województwo: mazowieckie, pomorskie

edukacja, pomoc pokrzywdzonym przemocą, pomoc prawna, pomoc psychologiczna, przeciwdziałanie przemocy, telefon zaufania, wsparcie opiekunów

Od ponad 30 lat chronimy dzieci przed przemocą i wykorzystaniem seksualnym. Zapewniamy dzieciom i ich opiekunom wsparcie, profesjonalną pomoc psychologiczną i prawną. Uczymy dorosłych, jak mądrze i skutecznie reagować na przemoc wobec dzieci oraz co robić, gdy podejrzewają, że dziecko jest krzywdzone.
Język wsparcia
polski
Adresaci usług
dzieci, dorośli, młodzież
Usługi online
Tak - telefon zaufania i kampanie online https://fdds.pl/co-robimy/udzielamy-wsparcia-przez-telefon.html
Województwo: łódzkie

osoby w kryzysie, pomoc pokrzywdzonym przemocą, pomoc psychologiczna, przeciwdziałanie przemocy, telefon zaufania, warsztaty, wsparcie opiekunów

Fundacja działa na rzecz zdrowia psychicznego dzieci. Opieka terapeutyczna, pomoc po traumie wojennej, warsztaty profilaktyczne w szkołach, świetlica socjoterapeutyczna.
Język wsparcia
polski, ukraiński
Adresaci usług
dzieci, dorośli, młodzież
Usługi online
Tak - telefon zaufania
Dokładamy wszelkich starań, aby informacje prezentowane na tej stronie były jak najbardziej aktualne. Jeżeli jednak zauważysz, że któraś z informacji wymaga aktualizacji, bardzo prosimy o przesłanie do nas wiadomości na adres di@frd.org.pl. Jeżeli reprezentujesz organizację, która działa na rzecz osób z niepełnosprawnościami i chciał(a)byś, aby znalazła się ona na tej liście – również daj nam znać na adres e-mail di@frd.org.pl. Dziękujemy za Twoje wsparcie!
Działanie realizowane przez Fundację Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego w ramach środków przekazanych przez Plan International. Ww. organizacja nie ponosi odpowiedzialności za przedstawione treści.